SAKURA School Simulator

SAKURA School Simulator 1.039.55 for Android

SAKURA School Simulator

Mô tả của SAKURA School Simulator

Một trò chơi tái hiện trường học được phân phối tại Nhật Bản. Các tình huống trò chơi như thể nó ở trong 1 thế giới hỗn hợp, các tình huống trong trong trò chơi này ở trường 1 trường trung học Nhật Bản
các cảnh huống được biểu đạt trong hoạt hình Nhật Bản. Bạn thể trải nghiệm cuộc sống hàng ngày ở trường trung học mô phỏng ở Nhật Bản lúc còn là học sinh.

SAKURA School Simulator 1.039.55 Cập nhật

2022-08-12

Leave a Reply