Rise of Kingdoms Assistant

Rise of Kingdoms Assistant  1.1.6 for Android

Rise of Kingdoms Assistant


Rise of Kingdoms Assistant

Rise of Kingdoms
Rise of Kingdoms Assistant (3)
Rise of Kingdoms Assistant (2)
Rise of Kingdoms Rise of Kingdoms Assistant (3) Rise of Kingdoms Assistant (2)

Mô tả của Rise of Kingdoms Assistant

Nhận Rise of Kingdoms Assistant và nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn với quyền truy cập trực tiếp vào cây tài năng chỉ huy, tăng tốc độ và máy tính tài nguyên mà không cần phải chuyển đổi ứng dụng hoặc sử dụng bảng tính.

Các tính năng chính
Bong bóng nổi: Ứng dụng hoạt động giống như Facebook Messenger, bạn không cần phải đóng trò chơi để truy cập các công cụ đó.

• Cây tài năng Comander: không cần phải rời khỏi trang cây tài năng của bạn để thiết lập các chỉ huy của bạn. Đơn giản mở và đóng bong bóng của ứng dụng trong khi bạn đang chỉnh sửa cây tài năng của mình.

• Máy tính: chỉ cần điền vào tốc độ, tài nguyên hoặc thậm chí vật liệu bạn muốn sản xuất và để chúng tôi tính toán cho bạn. Thậm chí đi kèm với một bộ chọn độ trong suốt.

• Hỗ trợ đa ngôn ngữ

• Quảng cáo tùy chọn: chúng tôi sử dụng quảng cáo để hỗ trợ dự án, nhưng nếu bạn muốn ẩn chúng vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần tắt chúng và tận hưởng ứng dụng.

Rise of Kingdoms Assistant 1.1.6 Cập nhật

2021-01-04

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  1  =