Rise of Kingdoms ―万国覚醒―

Rise of Kingdoms apk 1.0.53.17 for Android

Rise of Kingdoms


Mô tả của Rise of Kingdoms

“Rise of Kingdoms -Awakening of the World-” là một trò chơi mô phỏng chiến lược thời gian thực (SLG) với chủ đề về nền văn minh cổ đại!
Chọn nền văn minh yêu thích của bạn, trở thành toàn quyền, tập hợp binh lính, sắp xếp nội tình, mở rộng quyền lực và chinh phục thế giới!
Thành lập một liên minh với những người chơi khác và tham gia lực lượng để mở rộng lãnh thổ của bạn!
Đánh cắp lãnh thổ và tài nguyên của kẻ thù trong khi chiến đấu, tiếp tục phát triển liên minh của bạn và hướng tới vị trí dẫn đầu cùng với bạn bè của bạn!
Rise of Kingdoms 1.0.53.17 Cập nhật
2022-01-02

Leave a Reply