RealmCraft with Skins Export to Minecraft

 RealmCraft apk  5.2.1 for Android

RealmCraft

Mô tả của RealmCraft

RealmCraft là 1 trò chơi xây dựng sandbox sở hữu lập trình 3D tạo ra thế giới vô tận.

• Game xây dựng 3D Sandbox free;
• Chơi miễn phí;
• Các yếu tố RPG;
• Xây nhà;
• Khám phá thế giới trong các trò chơi chứa những chi tiết rpg;
• Chế độ beta NHIỀU NGƯỜI CHƠI để TRÒ CHUYỆN  các người trực tuyến thực;
• Khám phá Thế giới rộng lớn;
• Mưu kế và phá hủy mọi thứ;
• Xây dựng nơi ẩn náo cho riêng bạn;
• Khám phá sâu vào những mỏ;
• Thu thập những nguồn lực tài nguyên để tồn tại;
• Chống lại kẻ thù;
• Chế độ sáng tạo để khơi gợi khả năng sáng tạo của bạn.

Theo RealmCraft trên:
TWITTER: https://twitter.com/TellurionMobG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RealmCraft.Game/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC2jqGx9MXCUJjYZY_f19vug
FORUM: http://forum.tellurionmobile.com/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tellurionmobile_games/
VK: https://vk.com/realmcraftgame

Trang web chính thức của RealmCraft:

https://realmcraft.app/
RealmCraft 5.2.1 Cập nhật

2021-05-25
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  4  =