RealmCraft 3D Mine Block World

RealmCraft 3D Mine Block World 5.3.13  for Android

RealmCraft

Mô tả của RealmCraft

RealmCraft là 1 trò chơi xây dựng sandbox sở hữu lập trình 3D tạo ra thế giới vô tận.

• Game xây dựng 3D Sandbox free;
• Chơi miễn phí;
• Các yếu tố RPG;
• Xây nhà;
• Khám phá thế giới trong các trò chơi chứa những chi tiết rpg;
• Chế độ beta NHIỀU NGƯỜI CHƠI để TRÒ CHUYỆN  các người trực tuyến thực;
• Khám phá Thế giới rộng lớn;
• Mưu kế và phá hủy mọi thứ;
• Xây dựng nơi ẩn náo cho riêng bạn;
• Khám phá sâu vào những mỏ;
• Thu thập những nguồn lực tài nguyên để tồn tại;
• Chống lại kẻ thù;
• Chế độ sáng tạo để khơi gợi khả năng sáng tạo của bạn.

RealmCraft 5.2.1 Cập nhật

2022-08-22

Leave a Reply