Quét rác và Tiết kiệm Pin, Tăng Tốc

Quét rác và Tiết kiệm Pin 3.37 for Android

Quét rác và Tiết kiệm Pin, Tăng Tốc

Mô tả của Quét rác và Tiết kiệm Pin, Tăng Tốc

Là một ứng dụng nhanh và dùng để xóa ứng dụng không cần thiết chạy nền, bộ nhớ cache và sạch các tập dư thừa. Nó được tích hợp giúp tiết kiệm pin, sac pin nhanh, xóa bộ nhớ cache, làm mát thiết bị, tăng cường bộ nhớ và quản lý ứng dụng cho điện thoại Android.

Danh sách đặc tính:
– Phát hiện và xóa những file rác rõ ràng, quet rac, don rac
– Giải phòng bộ nhớ, giết nhiệm vụ nền
– Tiết kiệm điện bằng cách giết chết các nhiệm vụ với mộ chạm, tiet kiem pin
– Sac pin nhanh
– Làm mát CPU, làm mát điện thoại
– Quản lý các ứng dụng, gỡ bỏ ứng dụng
– Thời gian còn lại pin ước lượng
– Thời gian sạc còn lại ước lượng

Leave a Reply