Quay video màn hình- Trình ghi màn hình, quay phim

Quay video màn hình apk  1.3.0.6 for Android

Quay video màn hình

Quay video màn hình

Quay video màn hình điện thoại
Quay video màn hình (2)
Quay video màn hình (6)
Quay video màn hình (5)
Quay video màn hình (4)
Quay video màn hình (3)
Quay video màn hình điện thoại Quay video màn hình (2) Quay video màn hình (6) Quay video màn hình (5) Quay video màn hình (4) Quay video màn hình (3)

Mô tả của Quay video màn hình

Quay video, chụp màn hình chỉ với một cú chạm

Quay Trò chơi trên điện thoại của bạn, xuất video Full HD, không có hạn chế thời gian quay

Quay video màn hình
2020-06-06

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  42  =  50