Quản lý tập tin

Quản lý tập tin 3.0.3 for Android

File manager

Mô tả của Quản lý tập tin

File Manager  là ứng dụng quản lý tập tinh trên di động : hỉnh ảnh, audio, video, tài liệu….

Bạn  thể truy cập vào thiết bị di động của bạn từ máy tính để quản lý những tập tin và thư mục trong thiết bị Android của địa phương bằng cách dùng FTP (File Transfer Protocol).

Quản lý tập tin 3.0.3 Cập nhật

2022-08-12

Leave a Reply