Puffin Web Browser

Puffin Web Browser apk  8.2.3.41332 for Android

Puffin Web Browser

Mô tả của Puffin

Puffin nâng cao tốc độ duyệt web trên thiết bị di động bằng cách chuyển khối lượng công việc từ những thiết bị hạn chế tài nguyên sang máy chủ đám mây và các trang web đòi hỏi tài nguyên  thể chạy siêu nhanh trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  69  =  78