Puffin Web Browser

Puffin Web Browser 9.7.1.51314  for Android

Puffin Web Browser

Mô tả của Puffin

Puffin nâng cao tốc độ duyệt web trên thiết bị di động bằng cách chuyển khối lượng công việc từ những thiết bị hạn chế tài nguyên sang máy chủ đám mây và các trang web đòi hỏi tài nguyên  thể chạy siêu nhanh trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Puffin 9.7.1.51314 Cập nhật

2022-05-28

Leave a Reply