PPSSPP PSP emulator

PPSSPP PSP emulator 1.13.1 for Android

PPSSPP PSP emulator

Mô tả của PPSSPP

PPSSPP là trình giả lập PSP gốc và tốt nhất dành cho điện thoại Android. Chạy được rất nhiều game, nhưng tùy thuộc vào sức mạnh của thiết bị của bạn, tất cả có thể không chạy ở tốc độ tối đa.

See http://www.ppsspp.org for more information, and see the forums for game compatibility information.

PPSSPP 1.13.1 Cập nhật
2022-08-16

Leave a Reply