Pop Cat apk  2.4.7 for Android

Pop Cat

Pop Cat

Pop Cat (2)
Pop Cat apk
Pop Cat (3)
Pop Cat (4)
Pop Cat (2) Pop Cat apk Pop Cat (3) Pop Cat (4)

Mô tả của Pop Cat – con mèo trò chơi

Cách chơi Pop Cat:
★ Click hai con mèo cùng màu.
★ Bom nhiều khối, đạt được mục tiêu cấp.
★ Không có thời gian hạn chế. Đập khối để có được hồ sơ của bạn cao nhất!

E-mail
[email protected]

Pop Cat – con mèo trò chơi 2.4.7 Cập nhật

2019-07-19

Cập nhật mới! Có trải nghiệm chơi trò chơi tốt hơn!

★ Cập nhật nhiều ngôn ngữ, cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi của bạn.
★ Sửa lỗi.

Bắt đầu một cuộc hành trình thế giới pop mèo mới ngay bây giờ!

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »