Pokemon HOME

Pokemon HOME 2.0.2 for Android

Pokemon HOME

Mô tả của Pokémon HOME

Pokémon HOME là 1 dịch vụ dựa trên đám mây, được thiết kế như 1 nơi mà tất cả các Pokémon của bạn  thể tập hợp.

Quản lý Pokémon của bạn!
Bạn  thể đem bất kỳ Pokémon nào xuất hiện trong loạt trò chơi Pokémon  vào Pokémon HOME. Bạn cũng  thể  một số Pokémon nhất định từ Pokémon HOME cho hệ thống Nintendo Switch của bạn vào trò chơi Pokémon Sword hoặc Pokémon Shield của bạn.

Trao đổi Pokémon với người chơi ở khắp nơi trên thế giới
Nếu bạn  1 đồ vật thông minh, bạn sẽ  thể giao tiếp Pokémon với người chơi trên toàn thế giới mọi lúc mọi nơi. Tận hưởng các cách giao tiếp khác nhau, như Wonder Box và GTS!

Hoàn thành Pokédex quốc gia!
Bạn  thể hoàn thành Pokédex quốc gia của mình bằng phương pháp phổ biến Pokémon tới Pokémon HOME. Bạn cũng  thể kiểm tra đa số các vận động và Khả năng mà Pokémon của bạn có.

Nhận quà tặng bí ẩn!
Bạn  thể nhanh chóng và thuận tiện nhận Quà tặng Bí ẩn bằng trang bị tối ưu của mình!

■ Hệ thống tương thích
Pokémon HOME  thể được dùng trên các thiết bị sở hữu hệ điều hành sau.
Android 6 trở lên
Pokémon HOME 2.0.2 Cập nhật
2022-08-29

Leave a Reply