PK XD Play with your Friends

PK XD  0.44.2 for Android

PK XD Explore and Play with your Friends


Mô tả của PK XD

PK XD  trò chơi trong đó bạn có thể tạo avatar, xây dựng ngôi nhà cho riêng mình, gặp gỡ, giao lưu và vui chơi với bạn bè, nuôi thú ảo, chơi minigame, và còn nhiều thứ nữa!

Tham gia vào những cuộc thám hiểm mới trong trò chơi thế giới mở này, ở đây bạn sẽ thử thách bản thân với các trò chơi nhỏ để nhận được vật phẩm độc quyền và đưa ngôi nhà, ngoại hình, thú cưng của bạn và tất cả niềm vui lên một cấp độ cao hơn.

PK XD 0.44.2 Cập nhật

2022-01-14

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51  +    =  55