Pixelart builder for Minecraft

Pixelart builder Minecraft  5.3 for Android

Pixelart builder for Minecraft

Mô tả của Pixelart builder for Minecraft

Photocrafter xây dựng bất kỳ hình ảnh nào của bạn trong thế giới Minecraft. Chọn ảnh, nhấn hai nút và nó sẽ xuất hiện ngay trên bản đồ của bạn. Dễ dàng xây dựng nghệ thuật pixel tuyệt vời!
Đặc trưng:
-hỗ trợ tất cả các phiên bản của MCPE
-move pixel art trên bản đồ, sử dụng trình chỉnh sửa 3d
-lưu dưới dạng hình ảnh vào thư viện
-chuyển đổi bất kỳ hình ảnh nào – ngay cả ảnh tự chụp của bạn, được chụp bằng máy ảnh
-bạn có thể thay đổi số lượng khối để xây dựng
Lưu ý: Ứng dụng này không chính thức và không liên kết với Minecraft hoặc Mojang

Ngày phát hành:

2021-03-03

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  33  =  41