PitzMaker apk  1.4.8 for Android

PitzMaker

PS2 giả lập

PS2 giả lập apk
PS2 giả lập (2)
PS2 giả lập apk PS2 giả lập (2)

Mô tả của PitzMaker

Bạn  thể tạo những OC (Nhân vật gốc) đáng yêu nhất và lưu chúng!

Bạn  thể tạo những OC khác nhau sở hữu đa dạng dòng vật phẩm đầy màu sắc.
Chỉ cần nhấn vào Biểu tượng Cài đặt ở trên cùng bên phải> Thay đổi khái niệm!

Bạn  thể chụp ảnh bằng phương pháp sử dụng ‘Chụp’!
Các bộ lọc khác nhau sẽ làm chúng trở nên đáng yêu hơn ~

Sử dụng Bong bóng thoại để tạo cảnh giống như Webtoon của riêng bạn!

PitzMaker 1.4.8 Cập nhật
2019-11-26
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  40  =  46