PitTrivia apk  0.2.8 for Android

PitTrivia

Mô tả của PitTrivia

PitTrivia là một trò chơi kiểu Trivia, nơi bạn cố gắng đạt được điểm cao. Trò chơi có hình ảnh theo phong cách pixel, những con quái vật cần đánh bại, các vật phẩm hỗ trợ bạn tiến bộ và hệ số câu trả lời chính xác.
– Hơn 700 câu hỏi. Bao gồm Địa lý, Lịch sử, Thể thao, Văn học, Khoa học, Âm nhạc, v.v.
– Bảng xếp hạng
– Thống kê người chơi
– Hệ số & Mục

PitTrivia 0.2.8 Cập nhật

2021-03-10

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11  +    =  20