PINO apk  2.0.1 for Android

PINO


PINO

PINO apk
PINO (6)
PINO (2)
PINO (5)
PINO (3)
PINO (4)
PINO apk PINO (6) PINO (2) PINO (5) PINO (3) PINO (4)

Mô tả của PINO

PINO ứng dụng giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
– Xem bảng điểm học sinh
– Xem bảng đánh giá, nhân xét học sinh
– Xem thông tin sức khoẻ học sinh
– Xem thông báo từ nhà trường
– Xem danh sách giáo viên giảng dạy
– Xem danh sách hoc sinh cùng lớp
– Xem thời khóa biểu của học sinh
– Xem thông tin điểm danh học sinh

PINO 2.0.1 Cập nhật
2019-05-08
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »