PINO apk  2.0.1 for Android

PINO


PINO

PINO apk
PINO (6)
PINO (2)
PINO (5)
PINO (3)
PINO (4)
PINO apk PINO (6) PINO (2) PINO (5) PINO (3) PINO (4)

Mô tả của PINO

PINO ứng dụng giúp nhà trường cập nhật tình hình học tập của học sinh dễ dàng kiểm tra giai đoạn học tập của học sinh một bí quyết toàn diện.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
– Xem bảng điểm học sinh
– Xem bảng đánh giá, nhân xét học sinh
– Xem thông báo sức khoẻ học sinh
– Xem thông báo từ nhà trường
– Xem danh sách thầy giáo giảng dạy
– Xem danh sách hoc sinh cùng lớp
– Xem thời khóa biểu của học sinh
– Xem thông tin điểm danh học sinh
PINO 2.0.1 Cập nhật
2019-05-08
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9  +  1  =