Pinnow

Pinnow apk  1.5.1 for Android

Pinnow

Pinnow

Pinnow (3)
Pinnow apk
Pinnow (4)
Pinnow (5)
Pinnow (1)
Pinnow (6)
Pinnow (3) Pinnow apk Pinnow (4) Pinnow (5) Pinnow (1) Pinnow (6)

Mô tả của Pinnow

Pinnow là ứng dụng thương mại điện tử cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng, điểm khác biệt trong ứng dụng này là việc kết hợp mạng xã hội vào kênh mua sắm online theo mô hình mua nhóm giá sỉ. Đồng thời khách hàng sẽ trải nghiệm kênh bán hàng di động với hàng trăm điểm bán ngay bên cạnh nhà của bạn.

Pinnow 1.5.1 Cập nhật

2022-01-19

Facebook Comments

Leave a Reply