Pika! Charging show – charging animation

Pika Charging show - charging animation  1.1.8 for Android

Pika! Charging show – charging animation

Pika Charging show – charging animation

Pika Charging show - charging animation (1)
Pika Charging show - charging animation (2)
Pika Charging show - charging animation (3)
Pika
Pika Charging show - charging animation (1) Pika Charging show - charging animation (2) Pika Charging show - charging animation (3) Pika

Mô tả của Pika! Charging show – charging animation

Pika! Đang sạc – hình ảnh động sạc sẽ tự động hiển thị. Sau khi cắm sạc, không cần mở APP theo cách thủ công và hình ảnh động sạc sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại. 

Ngoài hình ảnh động sạc, chức năng nhắc sạc sẽ được cập nhật sau, cũng như các bản đồ thú vị và hình nền đẹp!

Pika! Charging show – charging animation 1.1.8 Cập nhật

2021-04-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  +  4  =