PhotoRoom 2.1.9 for Android

PhotoRoomPhotoRoom

PhotoRoom (5)
PhotoRoom (7)
PhotoRoom (6)
PhotoRoom (1)
PhotoRoom (2)
PhotoRoom (8)
PhotoRoom apk
PhotoRoom (3)
PhotoRoom (5) PhotoRoom (7) PhotoRoom (6) PhotoRoom (1) PhotoRoom (2) PhotoRoom (8) PhotoRoom apk PhotoRoom (3)

Mô tả của PhotoRoom

Không cần phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay là 1 nhà thiết kế: với ứng dụng PhotoRoom, bạn có thể biến ảnh của mình thành ảnh chất lượng chuyên nghiệp chỉ với vài thao tác..
Ứng dụng sẽ tự động cắt các đối tượng hoặc người trong ảnh của bạn. Chỉ với 1 lần nhấp, xóa nền rồi tạo một hình ảnh đẹp giới thiệu sản phẩm hoặc mẫu của bạn. Chọn nền trắng hay chọn bất kỳ nền nào mà bạn muốn. Chỉnh sửa ánh sáng, thêm văn bản hoặc biểu tượng, hình dán, tạo ảnh ghép hay sử dụng một trong hơn 1000 mẫu hình nền**.

PhotoRoom 2.1.9 Cập nhật
2021-10-07

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  4  =