PC GUI for Minecraft

PC GUI for Minecraft 3.1.0 for Android

PC GUI for Minecraft

Mô tả của PC GUI for Minecraft

PC GUI là một gói tài nguyên hoạt động cho phiên bản 0.16.0+. Nó thay đổi thiết kế của hầu hết các menu giao diện trong Minecraft Pocket Edition để trông giống như các menu trong phiên bản PC của Minecraft.

Những giao diện nào đã được thay đổi?
Ở bên dưới, bạn có thể thấy những giao diện nào đã được thay đổi để trông giống như giao diện người dùng PC. Bên cạnh thiết kế lại toàn bộ, còn có một loại tính năng tương tác kéo và thả mới cho các mục.

PC GUI for Minecraft 3.1.0 Cập nhật

2020-07-20

Leave a Reply