NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW 5.48.31232546 for Android

NVIDIA GeForce NOW

Mô tả của NVIDIA GeForce NOW

GeForce® NOW ™ sở hữu trò chơi đám mây GeForce huyền thoại lên thiết bị Android của bạn. Đăng nhập vào account GeForce NOW trên điện thoại của bạn, dancing vào thư viện những trò chơi gần đây và tiếp tục chơi ở nơi bạn rời đi.

Ứng dụng GeForce NOW hoạt động mang điện thoại Android tương trợ OpenGL ES 3.2 chí ít 2GB bộ nhớ và Android 5.0 (L) trở lên. Để với trải nghiệm tối ưu, chúng tôi khuyên tiêu dùng WiFi

Trang thành viên: https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/memberships/

NVIDIA GeForce NOW 5.48.31232546 Cập nhật

2022-04-28

Leave a Reply