Mythic Heroes Idle RPG

Mythic Heroes Idle RPG 1.5.1 for Android

Mythic Heroes


Mô tả của Mythic Heroes

Thế lực đen tối đang đe dọa số phận của con người, nhưng bạn không đơn độc! Tập hợp một đội quân gồm những vị thần và nhiều anh hùng độc đáo từ những nền văn hóa khác nhau để tạo thành đội tinh nhuệ cho riêng bạn. Sau đó, bạn có thể nâng cao sức mạnh của họ bằng các kỹ năng mới mạnh mẽ, mở khóa vũ khí và tăng cường sức mạnh cho các trận chiến hoành tráng. Trò chơi của bạn vẫn sẽ thu thập phần thưởng ngay khi bạn đang AFK để giúp bạn cứu lấy vương quốc!

Liên hệ: https://www.facebook.com/MythicHeroesGlobal

Mythic Heroes 1.5.1 Cập nhật
2022-01-10

Leave a Reply