MTK Engineering Mode

MTK Engineering Mode apk  1.2 for Android

MTK Engineering Mode

MTK Engineering Mode

screen-1
screen-1

Mô tả của MTK Engineering Mode

Ứng dụng này cho phép bạn chạy Cài đặt nâng cao từ Menu Chế độ công nghệ của điện thoại MTK, còn được gọi là CHẾ ĐỘ DỊCH VỤ

Nó không cần vị trí của bạn như những công cụ Mobileuncle ..

nó chỉ hoạt động trên Điện thoại dựa trên MediaTek ..

MTK Engineering Mode 1.2 Cập nhật
2016-09-09
Nút kỹ thuật mới cho các thiết bị sams

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39  +    =  45