Move to iOS

Move to iOS 3.3.0  for Android

Move to iOS

Mô tả của Move to iOS

Chỉ với một vài bước, bạn có thể chuyển nội dung của mình một cách tự động và an toàn từ thiết bị Android của mình bằng ứng dụng Chuyển sang iOS. Không cần sao lưu nội dung của bạn ở nơi khác trước khi chuyển từ Android. Ứng dụng Move to iOS chuyển tất cả các loại nội dung cho bạn một cách an toàn

Chuyển sang iOS 3.3.0 Cập nhật

2022-05-28

Leave a Reply