Mosquito Simulator

Mosquito apk 0.1 for Android

Mosquito


Mosquito Simulator

Mosquito Simulator (5)
Mosquito Simulator (1)
Mosquito Simulator
Mosquito Simulator (4)
Mosquito Simulator (2)
Mosquito Simulator (5) Mosquito Simulator (1) Mosquito Simulator Mosquito Simulator (4) Mosquito Simulator (2)

Mô tả của Mosquito

Mosquito SImulator là một trò chơi 3D miễn phí, nơi bạn sẽ cần các kỹ năng để tồn tại với tư cách là Muỗi và không bị đánh bại bởi con người

– mô phỏng muỗi và côn trùng hấp dẫn: bạn có cả 1 thế giới cho những cuộc thám hiểm!
– Những nhiệm vụ sinh tồn khác nhau như: săn người để hút máu, làm phiền họ và tồn tại!
-Thay đổi diện mạo của bạn: các phong cách khác nhau bao gồm một con muỗi át chủ bài!

Mosquito 0.1 Cập nhật
2020-12-30

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  7  =  8