MORTAL KOMBAT – The Ultimate Fighting Game!

MORTAL KOMBAT apk 3.3.0 for Android

MORTAL KOMBAT


Mô tả của MORTAL KOMBAT

Trải nghiệm game chiến đấu nội tạng đỉnh cao của MORTAL KOMBAT X!
Với sức mạnh của trò chơi thế hệ kế tiếp đến với thiết bị di động và máy tính bảng của bạn một trò chơi đấu võ và thu thập thẻ bài đột phá về mặt hình ảnh này.
Tập hợp những chiến binh tinh nhuệ gồm các chiến binh Mortal Kombat và chứng tỏ bản thân mình trong giải đấu chiến đấu vĩ đại nhất trên Trái đất

MORTAL KOMBAT 3.3.0 Cập nhật
2021-09-13

Leave a Reply