MonokaiToolkit Bộ công cụ hỗ trợ cho Facebook

MonokaiToolkit apk  1.2.5 for Android

Monokai Toolkit

MonokaiToolkit

MonokaiToolkit apk
MonokaiToolkit (2)
MonokaiToolkit (5)
MonokaiToolkit (6)
MonokaiToolkit (4)
MonokaiToolkit (3)
MonokaiToolkit apk MonokaiToolkit (2) MonokaiToolkit (5) MonokaiToolkit (6) MonokaiToolkit (4) MonokaiToolkit (3)

Mô tả của MonokaiToolkit

Công cụ hỗ trợ cho facebook. Việc sử dụng có thể dính checkpoint nếu đăng nhập bằng tài khoản. Để khắc phục điều này, vui lòng sử dụng Access Token để đăng nhập.
Chức năng:
– Đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc
– Thêm toàn bộ bạn bè vào nhóm
– Đăng vào nhóm nhanh
– Lấy Token Facebook
– Xem ai nhắn tin với bạn nhiều nhất
– Xem ai tương tác nhiều nhất
– Xóa bài viết của bạn hoặc người khác trên Tường
– Ẩn bài viết của bạn hoặc người khác trên Tường
– Thiết lập trạng thái riêng tư cho các bài viết nhanh chóng
– Bật/Tắt khiên Avatar
– Chọc bạn bè cực nhanh
– Bom thả cảm xúc lên tường bạn bè
– Bom comment lên tường bạn bè
– Tự động comment
– Tự động thả cảm xúc
– Gửi tin nhắn hàng loạt đến bạn bè
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18  +    =  24