Monkey Land apk  1.2.4 for Android

Monkey Land


Monkey Land

Monkey Land (3)
Monkey Land apk
Monkey Land (2)
Monkey Land (4)
Monkey Land (3) Monkey Land apk Monkey Land (2) Monkey Land (4)

Mô tả của Monkey Land

Monkey Land cho phép bạn trò chuyện và gặp gỡ hơn 15 triệu người bạn mới từ hơn 190 quốc gia. Bằng cách gặp gỡ những người mới, chúng tôi muốn bạn tạo ra những kết nối  làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn trong khi mọi người hiểu biết nhau hơn từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Trò chuyện video 1-1 với hàng triệu người mới và thú vị, đồng thời tìm bạn mới trên khắp thế giới chỉ với một lần nhấn.

Monkey Land 1.2.4 Cập nhật

2021-07-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59  +    =  62