Mobizen Screen Recorder for SAMSUNG

Mobizen Screen Recorder for SAMSUNG 3.6.6.7 for Android

Mobizen Screen Recorder

Mô tả của Mobizen

Quay lại màn hình với chất lượng cao nhất! ※ Chất lượng cao nhất được cung cấp ▷ Độ phân giải 1080P (2k), Chất lượng 12.0Mbps, 60 FPS ㆍ Ghi lại phản ứng của bạn một cách tự do trong khi ghi lại âm thanh trò chơi và giọng nói của bạn bằng Facecam! ㆍ Bạn có thể quay video dài mà không cần lo lắng khi lưu trên Bộ nhớ ngoài (Thẻ SD)! ㆍ (Cắt, Cắt, Hình ảnh, v.v.)

Leave a Reply