Mixcloud Radio & DJ

Mixcloud  31.0.3 for Android

Mixcloud Radio & DJ

Mô tả của Mixcloud

Mixcloud giúp bạn từ 1 chỗ mà khám phá những chương trình radio hay nhất của thế giới.

Mời bạn nghe những chương trình âm nhạc & chuyện trò trên radio từ cộng đồng của chúng tôi, gồm hơn nửa triệu DJ, đài phát thanh, phát thanh viên radio và những nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu (tastemaker) đáng tin cậy.

Hãy tìm những gì bạn thích hoặc thông qua mua và khám phá nội dung mới với bảng xếp hạng, những lựa tìm và khuyến nghị của biên tập viên.

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật giải trí mạnh mẽ nhất thế giới. Tại Mixcloud, chúng tôi tin rằng curation (việc đơn vị các sự kiện âm nhạc) là nghệ thuật chứ ko phải khoa học, và chúng tôi tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh ảnh hưởng của các chuyên gia curator (người tổ chức các sự kiện âm nhạc) và các tastemaker.

Mixcloud 31.0.3 Cập nhật

2021-07-15

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6  +  4  =