Mini Tool Kit Free

Mini Tool Kit Free apk  1.3 for Android

Mini Tool Kit Free

Mini Tool Kit Free

Mini Tool Kit Free apk
Mini Tool Kit Free (2)
Mini Tool Kit Free apk Mini Tool Kit Free (2)

Mô tả của Mini Tool Kit Free

Một công cụ nhanh chóng có thể được sử dụng như một trình diệt tác vụ, trình gỡ cài đặt ứng dụng, xem thông tin hệ thống cơ bản và thông tin bộ nhớ. Bản thân ứng dụng này không có tiến trình nền nào đang chạy và do đó bản thân nó không tự tiêu tốn bộ nhớ khi ứng dụng không chạy.

Tiêu diệt mọi tác vụ đang chạy và giải phóng bộ nhớ, giúp tăng hiệu suất điện thoại một cách hiệu quả. Cung cấp tùy chọn để tối ưu hóa điện thoại để giải phóng nhiều bộ nhớ nhất có thể.

Gỡ cài đặt mọi ứng dụng đã cài đặt để giải phóng dung lượng lưu trữ. Các ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về kích thước của chúng.

Cho phép bạn xem thông tin cơ bản của điện thoại, kiểm tra dung lượng RAM, dung lượng thẻ nhớ và dung lượng bộ nhớ trong.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  2  =