Microsoft Teams

Microsoft Teams 1416/1.0.0.2022352001 for Android

Mô tả của Microsoft Teams

Microsoft Teams là ứng dụng dành cho làm việc tập thể của bạn trong Office 365. Tất cả những cuộc hội thoại nhóm, tệp, cuộc họp và ứng dụng của bạn đều  trong một ko gian làm cho việc sử dụng chung và bạn  thể cài đặt ứng dụng này trên thiết bị di động yêu thích của mình. Cho dù bạn đang chạy nước rút theo hạn chót hay đang san sẻ ý tưởng lớn tiếp theo thì Teams luôn  thể giúp bạn đạt được nhiều hơn nữa.

Xem điều khoản cấp phép tại: aka.ms/eulateamsmobile

Quyền riêng tư tại: aka.ms/privacy).

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: mtiosapp@microsoft.com

Microsoft Teams 1416/1.0.0.2022352001 Cập nhật

2022-08-09

Leave a Reply