Remote Desktop 8

Remote Desktop 8 8.1.82.445 for Android

Microsoft Remote Desktop

Mô tả của Microsoft Remote Desktop

Sử dụng ứng dụng Microsoft Remote Desktop để kết nối với PC từ xa hoặc các ứng dụng và máy tính ảo do quản trị viên của bạn cung cấp. Với Microsoft Remote Desktop, bạn có thể làm việc hiệu quả cho dù bạn ở đâu.

Bắt đầu
+ Tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Remote Desktop tại https://aka.ms/rdanddocs.
+ Tìm hiểu về các ứng dụng Máy tính Từ xa khác của chúng tôi tại https://aka.ms/rdclients.
+ Gửi phản hồi tại https://aka.ms/rdandfbk.

Đặc trưng
+ Truy cập các PC từ xa chạy Windows Professional hoặc Enterprise và Windows Server
+ Truy cập các tài nguyên từ xa do quản trị viên CNTT của bạn xuất bản
+ Kết nối từ xa thông qua Cổng máy tính từ xa
+ Trải nghiệm đa chạm phong phú hỗ trợ cử chỉ Windows
+ Kết nối an toàn với dữ liệu và ứng dụng của bạn
+ Quản lý đơn giản các kết nối của bạn từ Trung tâm kết nối
+ Phát trực tuyến video và âm thanh chất lượng cao

Quyền truy cập tùy chọn
[Bộ nhớ]: cần có quyền truy cập để truy cập các ổ đĩa cục bộ và tài liệu từ phiên Máy tính Từ xa khi tính năng Chuyển hướng bộ nhớ cục bộ được bật.

Remote Desktop 8 8.1.82.445 Cập nhật

2021-07-16

Leave a Reply