Microsoft Outlook

Microsoft Outlook 4.2224.2 for Android

Microsoft Outlook

Mô tả của Microsoft Outlook

Hãy khám phá Outlook for Android, ứng dụng giúp hàng triệu người sử dụng kết nối tất cả trong 1 email, lịch và tệp của họ vào 1 nơi tiện lợi duy nhất. Outlook for Android mới được thiết kế lại cho phép bạn làm được nhiều thứ hơn từ một hộp thư đến mạnh mẽ.

Outlook for Android có thể hoạt động với Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com, Gmail và Yahoo Mail.
Đây là những gì bạn sẽ thích trong Outlook for Android

Microsoft Outlook 4.2224.2 Cập nhật

2022-08-09

Leave a Reply