Messenger apk328.2.0.18.118 for Android

Messenger

Messenger

messenger for android
87149359_504840603556953_2632461279071043584_n
87151249_1498620343637946_8391998846615420928_n
87204619_178262863614454_7627071454734974976_n
messenger for android 87149359_504840603556953_2632461279071043584_n 87151249_1498620343637946_8391998846615420928_n 87204619_178262863614454_7627071454734974976_n

Mô tả của Messenger

Messenger cho phép người sử dụng Facebook có thể trò chuyện với bạn bè trên cả di động và trang web chính. Được tích hợp trên công cụ Chat (trò chuyện) của Facebook và được xây dựng trên giao thức MQTT, Messenger cho phép người dùng Facebook nói chuyện cùng bạn bè trên cả di động và trang web chính.

Messenger 328.2.0.18.118 Cập nhật

2021-09-05

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  +  1  =