Messenger

Messenger356.0.0.13.105 for Android

Messenger

Mô tả của Messenger

Messenger cho phép người sử dụng Facebook có thể trò chuyện với bạn bè trên cả di động và trang web chính. Được tích hợp trên công cụ Chat (trò chuyện) của Facebook và được xây dựng trên giao thức MQTT, Messenger cho phép người dùng Facebook nói chuyện cùng bạn bè trên cả di động và trang web chính.

Messenger 356.0.0.13.105 Cập nhật

2022-04-13

Leave a Reply