Merge Truck apk  2.6.2 for Android

Merge Truck


Mô tả của Merge Truck

Bạn sẽ trở thành doanh nhân và quản lý đội xe tải của mình.  Vận chuyển và sáp nhập và hái ra kiếm tiền cho bạn. Con đường của sự giàu có thật sự đơn giản: mua, tập hợp tất cả, quản lý và trở thành tỷ phú.

Merge Truck 2.6.2 Cập nhật

2021-06-08

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55  +    =  65