MEGA

MEGA 6.9 (438) for Android

MEGA

Mô tả của MEGA

MEGA cung cấp tính năng chuyện trà và lưu trữ đám mây được mã hóa và do người dùng kiểm soát thông qua các trình duyệt web cơ bản chuẩn, cùng với các ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động. Không giống như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây khác, dữ liệu của bạn chỉ được mã hóa và giải mã bởi chính thiết bị của bạn .https://github.com/meganz/android

For more info, please check our website:
See https://mega.nz/terms

Desktop – https://mega.nz/

MEGA 6.9 (438) Cập nhật

2022-05-28

Leave a Reply