MEDIBANG PAINT

MEDIBANG PAINT apk 23.5 for Android

MEDIBANG PAINT


Mô tả của MEDIBANG PAINT

MediBang Paint là ứng dụng vẽ kỹ thuật số và tạo truyện tranh dung lượng thấp MIỄN PHÍ, có nhiều cọ, phông chữ, nền có sẵn và các tài nguyên khác. MediBang Paint hiện có trên Windows, Mac OS X, Android và iOS. Công cụ này sử dụng lưu đám mây để người dùng có thể dễ dàng chuyển tải tác phẩm giữa những nền tảng.

MEDIBANG PAINT 23.5 Cập nhật
2022-02-23

Facebook Comments

Leave a Reply