Mashup Hero apk 1.0.0 for Android

Mashup HeroMashup Hero

Mashup Hero (2)
Mashup Hero apk
Mashup Hero (1)
Mashup Hero (4)
Mashup Hero (3)
Mashup Hero (2) Mashup Hero apk Mashup Hero (1) Mashup Hero (4) Mashup Hero (3)

Mô tả của Mashup Hero

Chọn các anh hùng tuyệt vời và đối mặt với thách thức lớn nhất của bạn!

Thu thập những bộ phận ưa thích và sở hữu được siêu năng lực của bạn!

Một khi bạn đã mạnh mẽ, hãy đi và chống chọi với đối thủ, hạ gục anh ta và cứu thế giới khỏi những nhân vật xấu xa!

Tăng sức mạnh của bạn bằng phương pháp giành thắng lợi ở đa dạng cấp độ nhất  thể!

Mở khóa hầu hết những anh hùng yêu thích của bạn và tăng sức mạnh của họ!

Mashup Hero 1.0.0 Cập nhật
2021-09-20

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7  +  2  =