Màn hình trong suốt & hình nền động

Màn hình trong suốt 1.1.9 for Android

Màn hình trong suốt & hình nền động

Mô tả của Màn hình trong suốt & hình nền động

Màn hình trong suốt & ứng dụng hình nền sống động, kết hợp màn hình trong suốt với một hình nền sống động một cách cẩn thận để tạo ra một trải nghiệm như thật!

Leave a Reply