Legends of Runeterra

Legends of Runeterra apk  00.92.008 for Android

Legends of Runeterra

Mô tả của Legends of Runeterra

 Legends of Runeterra là trò chơi thẻ bài chiến lược, nơi kỹ năng, sự sáng tạo và thông minh quyết định thành công của bạn. Chọn tướng của bạn và kết hợp các thẻ từ các khu vực khác nhau , mỗi khu vực có phong cách và lợi thế chiến lược riêng, sau đó xây dựng bộ bài hoàn hảo để hạ gục những người còn lại.

Legends of Runeterra 00.92.008 Cập nhật
2020-03-25
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  34  =  39