Trình khởi chạy iOS 15

Trình khởi chạy iOS 15 2.68 for Android

Launcher iOS 15

Mô tả của Launcher iOS 15

Trình khởi chạy iOS 13 là 1 thiết kế mới cho trình khởi chạy hệ thống di động Android. Nó khiến cho điện thoại của bạn nhanh hơn trước. Nó với thiết kế tương tự như iOS 12 và hệ điều hành iOS 13 sắp tới. Và bây giờ nó mở ra khả năng tuyệt vời cho trình khởi chạy trên thiết bị điện thoại của bạn. Với Trình khởi chạy iOS 13, điện thoại của bạn là thứ mạnh mẽ, cá nhân và tối ưu nhất mà họ từng có.

Trình khởi chạy iOS 15 – 2.68 Cập nhật

2022-08-08

Leave a Reply