Laban Key Gõ tiếng Việt

Laban Key apk   20.2.2 for Android

Laban Key

Laban Key

Laban Key
screen-1
screen-2
screen-4
screen-5
screen-3
Laban Key screen-1 screen-2 screen-4 screen-5 screen-3

Mô tả của Laban Key

Laban Key – Vietnamese Keyboard là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt  khả năng gợi ý từ  độ chính xác cao. Đươc phat trển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key sở hữu kiểu dáng phím logic và phù hợp thiết bị.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  8  =