Knives Crash

Knives Crash 1.0.33 for Android

Knives Crash

Mô tả của Knives Crash

​Cách chơi Knives Crash
• Kiểm soát hướng Dao của bạn
• Ăn thịt những đối thủ nhỏ hơn và tăng kích thước
• Thu thập tất cả các con dao để giành chiến thắng một cấp độ

Knives Crash 1.0.33 Cập nhật
2022-08-16

Leave a Reply