Knives Crash apk  1.0.21 for Android

Knives Crash

Mô tả của Knives Crash

​Cách chơi Knives Crash
• Kiểm soát hướng Dao của bạn
• Ăn thịt những đối thủ nhỏ hơn và tăng kích thước
• Thu thập tất cả các con dao để giành chiến thắng một cấp độ

Knives Crash 1.0.21 Cập nhật
2020-03-21
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78  +    =  83