Kingdom Wars

Kingdom Wars 2.1.3 for Android

Kingdom Wars

Mô tả của Kingdom Wars

Dễ chơi! Tập trung vào Cấp và mưu lược!
Chiến thắng trận đánh chống lại quân đội ác! Cứu vương quốc!
Nhân vật và nhiều màn khác nhau! :
– Hơn 400 giai đoạn khác nhau
– Hơn 200 đồng minh và đơn vị địch
– Hơn 100 đơn vị đồng minh có hình dạng Limit Break độc đáo
– Thu thập kho báu trong từng giai đoạn và kích hoạt các hiệu ứng tùy chọn khác nhau
– Chơi khác nhau và chiến lược với 6 loại Booster Items
Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4931745640662708567
Kingdom Wars 2.1.3 Cập nhật
2022-08-26

Leave a Reply