Kick the Buddy

Kick the Buddy apk  1.0.6 for Android

Kick the Buddy


Mô tả của Kick the Buddy

Kick the Buddy là một trò chơi tương tác hàng đầu. Bạn ghét ai đó hoặc căng thẳng, hãy coi đối tượng là hình nộm trong trò chơi và hành hạ nó bằng mọi cách theo kiểu dã man nhất mà bạn có thể nghỉ ra để xã nỗi bực tức trong người bạn!

Kick the Buddy 1.0.6 Cập nhật

2019-08-04

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  8  =