kết nối điện thoại với tivi

kết nối điện thoại 2.4.9 for Android

Kết nối điện thoại với tivi


Mô tả của Kết nối điện thoại với tivi

Screen Mirroring là một ứng dụng cho phép bạn phản chiếu điện thoại thông minh của bạn lên màn hình TV. Bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả các trò chơi, ảnh, video hoặc ứng dụng khác trên màn hình lớn với Ứng dụng kết nối điện thoại với tivi thường (Castto) này.
Kết nối điện thoại với tivi 2.4.9 Cập nhật
2021-09-04

Leave a Reply