Just a Line Draw Anywhere, with AR

Just a Line apk 2.1.6 for Android

Just a Line


Mô tả của Just a Line

Just a Line là một ứng dụng AR cho phép bạn tạo các bản vẽ môyj cách dễ dàng trong thực tế tăng cường, sau đó chia sẻ tác phẩm của mình bằng một đoạn video ngắn. Vẽ một mình hay với bạn bè, sau đó lưu lại và chia sẻ những gì bạn đã làm. Để tìm hiểu thêm chi tiết, hãy truy cập g.co/ARExperiments.
Just a Line 2.1.6 Cập nhật
2020-07-01

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  4  =