JoiPlay Ren’Py Plugin

JoiPlay 1.00.00 for Android

JoiPlay Ren’Py Plugin

Mô tả của JoiPlay Ren’Py Plugin

JoiPlay Ren’Py Plugin cho phép hỗ trợ Ren’Py trên JoiPlayer và không thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập.
Hãy cài đặt JoiPlay trước để sử dụng plugin này.
Ứng dụng này không chứa bất kỳ trò chơi nào và người dùng cần cung cấp dữ liệu trò chơi có được hợp pháp.

Leave a Reply