Jewel Forest Village

Jewel Forest Village  1.5.0 for Android

Jewel Forest Village

Mô tả của Jewel Forest Village

Luneara là một nàng tiên thô lỗ! Cô ấy đã nhốt mọi người trong rừng. Chúng ta nên giúp họ trốn thoát!

🌿 Di chuyển một viên ngọc và đặt nó theo hình dạng giống nhau!
🌿 Hơn hàng trăm giai đoạn giải đố Match-3 để chơi
🌿 Đồ họa và hiệu ứng ấn tượng
🌿 Cố gắng đạt được 3 sao ở mọi cấp độ! Nó không dễ dàng nhưng nếu bạn đạt được, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.
🌿 Bạn có thể chơi nó ngay cả khi bạn không có Wi-Fi!
Nếu trong trò chơi không lưu, một dữ liệu sẽ được khởi tạo khi ứng dụng bị xóa.
Liên hệ : [email protected]

Jewel Forest Village 1.5.0 Cập nhật

2021-03-17

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  7  =